Ubezpieczenie przewoźników – co i jak?

Hotelowe Opowieści  > Transport, Usługi >  Ubezpieczenie przewoźników – co i jak?
Ubezpieczenie przewoźników - co i jak?
| | 0 Comments

Ubezpieczenie przewoźników – co i jak? Firmy przewozowe to przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem towarów pojazdami wyposażonymi w przyczepy lub naczepy. Zakładając taki interes przedsiębiorca, oprócz przedstawieniu dowodu o niekaralności, zobowiązany jest do spełnienia serii wymagań oraz zapewnienia przyszłym klientom szerokiej gamy dogodności i zabezpieczeń.

Ubezpieczenie przewoźników - co i jak?
Ubezpieczenie przewoźników – co i jak?

Kandydat na właściciela firmy przewozowej powinien zrealizować konieczne wymagania, to jest :
– posiadać siedzibę;
– dysponować certyfikatem zawodowym;
– uzyskać pozwolenie na pracę w roli przewoźnika drogowego;
– pozyskać licencję wspólnotową lub licencję na transport drogowy w charakterze pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
– osiągnąć zdolność finansową zapewniającą płynność w prowadzeniu firmy transportowej.

Jednakże oprócz spełnionych wyżej wymienionych wymogów, osoba rozważająca  przewodniczenie takiemu biznesowi powinna myśleć tak przyszłościowo i już na tym etapie zacząć analizować oferty firm ubezpieczeniowych, które zatroszczą się tak o samego przewoźnika, jak i o jego klienta.

Do dyspozycji i wykupienia ma cztery typy ubezpieczeń :
– ubezpieczenie floty pojazdów;
OCP przewoźnika;
– ubezpieczenie mienia;
– ubezpieczenie NNW pracowników.

Zobacz również:

Ubezpieczenie floty pojazdów

Każda firma transportowa musi być wyposażona w pojazdy transportujące, aby mogła należycie funkcjonować. Dokonując ich zakupu nie można zapomnieć o ich ubezpieczeniu (mowa tutaj o sytuacji, kiedy kupowane są auta nowe, gdyż zwykle przy zakupie aut u leasingodawcy lub dealera, te umowy z towarzystwami ubezpieczeń już posiadają).

OCP przewoźnika, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ktoś zapyta – w jakim celu mam wykupywać OCP skoro mam już nabyte OC? Odpowiedź jest prosta – obowiązkowe ubezpieczenie OC przewoźnika (w przeciwieństwie do OCP) nie ubezpiecza szkód wywołanych w przewożonych ładunkach i bagażach http://www.wycena-oc.pl/oc-przewoznika/. Firma transportowa winna więc wykupić OCP w ruchu krajowym https://www.najlepsze-ubezpieczenie.pl/ubezpieczenie-oc-przewoznikow/, ale też i międzynarodowym. Ubezpieczenie to powinno obejmować uszkodzenie towarów (regulowane w umowie z przewoźnikiem) nabyte podczas transportu oraz jego częściowe lub całkowite zaginięcie. W zależności od ofert i standardów tej polisy – firma ubezpieczeniowa może pokrywać również koszt rekompensaty zniszczeń powstałych z winy kierowcy lub spedytora, ale nie musi.
Należałoby aby ubezpieczenie to pokrywało koszta :
– szkód powstałych podczas rozboju;
– szkód spowodowanych złym zabezpieczeniem towaru;
– szkód wywołanych poprzez niedbalstwo
– szkód powstałych z powodu uszczerbków w opakowaniach towarów, paletach czy platformach;
– szkód zaistniałych podczas postoju pojazdu poza strzeżonymi parkingami;
– usunięcia efektów szkód (w tym utylizacji);
– podniesienia, wyciągnięcia lub też przewiezienia pojazdu transportującego.
Cena OCP przewoźnika zależna jest między innymi od sumy gwarancyjnej, która powinna podlegać ustalonemu maksymalnemu możliwemu wkładowi własnemu klienta w razie ubytku przewożonego towaru.
Obowiązkowo firma powinna też posiadać ubezpieczenie OC w stosunku do prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje wszystko to, czego nie dotyczy OCP przewoźnika, czyli tę część działalności, która nie jest związana z płatnym transportem towarów (na przykład szkody wyrządzone w siedzibie firmy).

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie to powinno obejmować przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności, czyli biuro firmy wraz z placem postojowym dla pojazdów, ale również:
– posiadane otoczenie budynku (ogrodzenie, bramę, i tym podobne);
– urządzenia;
maszyny;
– wyposażenie;
– mienia o wartości mniejszej niż trzy tysiące pięćset złotych;
– środki obrotowe;
– mienie klientów i pracowników;
– nakłady inwestycyjne.
Jest to zabezpieczenie majątku firmy od wszelakich nieplanowanych, nagłych i niepożądanych zdarzeń. Omawiając ten typ ubezpieczenia godzi się przypomnieć o ubezpieczeniu EEI. Jest to ochrona sprzętów elektronicznych firmy, takich jak np. laptopy czy kasy fiskalne. Ubezpieczenie to obejmuje szkody powstałe nawet z winy niewłaściwego użytkowania (rozlania napoju, upadku, i tym podobnych).

Ubezpieczenie NNW pracowników

W tej branży niestety wypadki to dość często występujące nieszczęścia, w których ponosi stratę nie tylko firma (z tytułu zniszczenia auta lub przewożonych towarów – co pokryje OCP przewoźnika http://www.wycena-oc.pl/ocp-przewoznika/), ale też kierowca, gdyż często kraksa skutkuje jego uszczerbkiem na zdrowiu. W związku z tym polecane jest, aby dodatkowo zabezpieczyć swoich pracowników wykupując im ubezpieczenie. Najpowszechniejszą formą tej polisy są grupowe pracownicze ubezpieczenia na życie. Płacone są co miesiąc. Kwota rekompensaty za poniesione straty związane z chorobą wywołaną wypadkiem pracownika sankcjonują zabezpieczenie finansowe i pomoc materialną dla poszkodowanej osoby oraz jej rodziny. Co więcej, ta polisa rozszerza pakiet socjalny i eksponuje firmę na rynku pracy.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/