Aktywna tablica – poziom nauczania

Przeprowadzane co jakiś czas reformy szkolnictwa, a także pomniejsze zmiany w programach nauczania pokazują potrzebę podniesienia poziomu nauczania. Jest to dążenie powszechne w całej historii edukacji. W ostatnich latach jest ono jednak ważniejsze niż zwykle. Zmienia się świat, zmieniają się rynki, a z nimi potrzeby edukacyjne. Coraz częściej wspomina się …