Ubezpieczenie firmy – niezbędna ochrona

Hotelowe Opowieści  > Praca, Usługi >  Ubezpieczenie firmy – niezbędna ochrona
Ubezpieczenie firmy – niezbędna ochrona
| | 0 Comments

Ubezpieczenie firmy – niezbędna ochrona przedsiębiorstwa jest obowiązkiem osób zarządzających firmą i właścicieli, bez względu na to, jaki rodzaj działalność jest prowadzony oraz jaki jest jej profil. Warto skorzystać z takiej ochrony, ponieważ zapewnia to bezpieczeństwo firmie. Warunkiem koniecznym do prawidłowego działania firmy jest skorzystanie z ubezpieczenia firmy i jej majątku, zwłaszcza wtedy, gdy firma opiera swoją działalność na drogim sprzęcie i posiada nieruchomości.

Polisa ubezpieczeniowa zapewni firmie także ochronę majątku firmy od niepożądanych skutków zdarzeń losowych. Duże straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych mogą być powodem ogromnych problemów finansowych w firmie, które mogą być jednak pokryte pod warunkiem ich właściwego ubezpieczenia. Rozwiązanie takie jest praktycznie niezbędne dla każdej firmy, która opiera swoją działalność na świadczeniu usług oraz dla sklepów.

W sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych ubezpieczenie pokrywa koszty pracy rzeczoznawcy, z remontem, odkupieniem wyposażenia oraz z usunięciem szkód. Podpisując umowę ubezpieczenia firmy należy koniecznie zwrócić uwagę na to, czy obejmuje ona zarówno przestrzenie biurowe, jak również inne budynki, w tym hale magazynowe czy produkcyjne.

Najwięcej towaru oraz urządzeń stanowiących podstawę działalności firmy znajduje się w tego typu nieruchomościach, więc ubezpieczenie ich jest kluczową sprawą w firmie. Przy wyborze odpowiedniego wariantu polisy optymalnie jest wykupić taki wariat, który będzie obejmował poza utratą mienia czy zniszczeniem mienia w przypadku kradzieży, także koszty naprawy drzwi, okien, zamków i systemu alarmowego, który został zniszczony lub uszkodzony przez złodziei.

Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa dla firm transportowych

Firmy, które prowadzą działalność transportową poza tradycyjnym ubezpieczaniem majątku oraz nieruchomości firmy powinny rozważyć ubezpieczenie przewożonego towaru.  Ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona na transport oraz przeładunek towarów. Trzeba mieć świadomość, że OC przewoźnika zawiera ochronę przed kradzieżą, wydanie towaru osobie do tego nieuprawnionej albo przywłaszczenie. Ubezpieczenie firmy spedycyjnej powinno być w rozszerzonym zakresie.

Ubezpieczanie pracowników w firmie

ubezpieczenie firmy
ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie majątku firmy to bardzo ważna działanie, natomiast równie istotne jest ubezpieczenie przedsiębiorstwa od działań pracowników. Zarządzające osoby w firmie powinny zadbać o swoich pracowników, zapewniając im grupowe ubezpieczenie zdrowia i życia.

Ubezpieczenie firmy – niezbędna ochrona
Ubezpieczenie firmy – niezbędna ochrona

Bardzo istotne jest ubezpieczenie OC dla pracowników firmy dla niektórych grup zawodowych, które często jest obowiązkowe. Prawo wymaga ubezpieczenia m.in. od lekarzy, adwokatów, doradców podatkowych, czy architektów. Warto jednak rozważyć ubezpieczenie pracowników także wtedy, gdy nie jest ono wymagane przepisami prawa. Na przykład wtedy, gdy działanie pracownika może się wiązać z powstaniem ryzyka. Doskonale sprawdza się w przypadku firm remontowych, kiedy przez nieuwagę pracownika może doznać uszczerbku na zdrowiu osoba postronna np. pieszy. Tego typu sytuacja jest bardzo niekomfortowa dla wszystkich zainteresowanych i może wiązać się z obowiązkiem pokrycia kosztownego leczenia.

Przedsiębiorca, który się odpowiednio zabezpieczył od takiego przypadku nie będzie obciążał bieżących kosztów wypłatą odszkodowania. Ubezpieczenie OC doskonale sprawdzi się również w wielu innych działalnościach usługowych. Na rynku jest coraz więcej gabinetów medycyny estetycznej, które wykonują bardzo skomplikowane i inwazyjne zabiegi, które mogą skutkować różnymi niepożądanymi skutkami, które będą wymagały wypłaty odszkodowania. Nawet w salonie fryzjerskim może dojść do niefortunnego skaleczenia klienta, które będzie wymagało dodatkowych środków.

Ubezpieczenie firmy od niewłaściwego wykonania usługi lub dostarczeniu odbiorcy wadliwego towaru jest jednym z ciekawych ubezpieczeń zapewniającym ochronę firmie przez zapewnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt lub kontraktowej.

Polecamy także:

Istnieje także możliwość zapewnienia specjalnego ubezpieczenia osobom pełniącym kluczowe role w firmie tj. członkom zarządu, kierownictwu firmy i menadżerom. Ubezpieczenie takie zapewnia odszkodowania rekompensujące utratę zysków w firmie spowodowaną nieobecnością takiej osoby na wskutek zdarzenia losowego. W takim wypadku nie ma możliwości podejmowania szybkich decyzji albo trzeba szybko znaleźć zastępstwo. Szczególną formą takiego ubezpieczenia jest także umożliwienie zachowania udziałów zmarłego wspólnika przez współwłaścicieli firmy.

Ubezpieczenie firmy jest koniecznością, a jego koszty powinny być bezwzględnie przewidziane w budżecie firmy, ponieważ nigdy nie wiemy, jakiego typu wydarzenia mogą być udziałem przedsiębiorstwa.

Wiele lat temu na południu kraju były bardzo duże powodzie o niespotykanej skali i te firmy, które miały ubezpieczenie od zdarzeń losowych mogły śmiało po tych wydarzeniach kontynuować działalność firmy. Niestety duża część firm nie miała ubezpieczenia i miała poważne problemy z tego powodu. Bardzo ważne jest także ubezpieczenie każdego innego rodzaju, w tym także ubezpieczenie OC, które zdecydowanie warto wykupić nie tylko w przypadku zawodów, dla których jest obligatoryjne.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/