Czym jest OCP przewoźnika i dlaczego warto w niego zainwestować?

Hotelowe Opowieści  > Transport, Usługi >  Czym jest OCP przewoźnika i dlaczego warto w niego zainwestować?
Czym jest OCP przewoźnika i dlaczego warto w niego zainwestować?
| | 0 Comments

Czym jest OCP przewoźnika i dlaczego warto w niego zainwestować? OCP przewoźnika to skrót od terminu ubezpieczenie OC dla przewoźnika. Warto wiedzieć ,że jest to dobrowolne ubezpieczenie, którego tak naprawdę zgodnie z przepisami nikt nie musi nawet kupować. Zakup OCP przewoźnika jest jednak dobrym rozwiązaniem, ponieważ dzięki temu możemy otrzymać dodatkowy zakres ochrony w trakcie realizowania swoich zawodowych obowiązków. Zapraszamy do lektury wszechstronnego poradnika na temat korzyści wynikających z zainwestowania w OCP przewoźnika. 

OCP przewoźnika – pakiet najważniejszych informacji

Z OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ mogą korzystać zarówno osoby indywidualne jak i przedsiębiorstwa, które specjalizują się w przewozie rozmaitych towarów oraz transporcie drogowym. OCP przewoźnika dedykowane jest nie tylko do podmiotów z osobowością prawną, ale też do tych, które tej osobowości wcale nie mają. Skorzystanie z OC jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdy zależy nam na tym, aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy. Wielu klientów przed skorzystaniem z usług jakiegokolwiek przewoźnika w pierwszej kolejności weryfikuje, czy zainwestował on w OCP przewoźnika. Jeśli tak, to ma on zdecydowanie większe szanse na powodzenie u klientów. 

Ubezpieczenie OCP przewoźnika oznacza polisę ubezpieczeniową. Podstawowym celem wykupienia takiego ubezpieczenia jest zapewnienie najwyższego poziomu ochrony przewoźnikowi, który transportuje dany towar bądź przewozi ludzi. W sytuacji, gdyby doszło do kradzieży lub gdyby przewożonym ludziom stało się coś bardzo złego w wyniku wypadku czy pożaru, wówczas wszyscy pasażerowie i kierowca i szefowie firmy transportowej zyskają uprawnienie do otrzymania odpowiedniego odszkodowania. OCP przewoźnika zaczyna działać wtedy, gdy dojdzie do odebrania towaru przez przewoźnika oraz do wtedy, gdy dojdzie do wydania towaru odbiorcy. 

Przez cały okres obowiązywania polisy odpowiedzialność spoczywa na tej osobie, która zdecydowała się na realizację transportu. Jeżeli nie chce odpowiadać za potencjalne szkody oraz wypłatę odszkodowań, inwestuje właśnie w OCP przewoźnika. Wszystkie roszczenia będą realizowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Ochrona w ramach OCP przewoźnika może dotyczyć nawet niedostarczenia przesyłki w odpowiednim terminie.  

Zobacz również:

Co jest wyłączone z ochrony w OCP przewoźnika?

Czym jest OCP przewoźnika i dlaczego warto w niego zainwestować?
Czym jest OCP przewoźnika i dlaczego warto w niego zainwestować?

Z racji tego, iż OCP przewoźnika nie zalicza się do grona polis obowiązkowych, to jej zakres nie jest dokładnie określony przez przepisy polskiego prawa. Oznacza to, że każda firma ubezpieczeniowa ma prawo do tego, aby samodzielnie ustalać zakres OCP przewoźnika. Czym to skutkuje dla klientów chcących zaopatrzyć się w taką formę ubezpieczenia? Oznacza to, że muszą oni bardzo dokładnie przeanalizować zapisy umowy, którą będą podpisywać. Każda firma ma nieco inny zakres ochrony, a różnice pod tym względem mogą być naprawdę znaczące. 

Jakie wyłączenia obowiązują w ochronie OCP przewoźnika? Są np. takie firmy, które z ochrony w ramach OCP przewoźnika wyłączają transport leków, dzieł sztuki, zwierząt oraz materiałów niebezpiecznych. Jest to bardzo zrozumiałe. Nie można się dziwić, że ubezpieczyciele wyłączają te rodzaje transportów, ponieważ realizacja transportu leków czy dzieł sztuki wymaga zapewnienia bardzo rygorystycznych warunków. Jeśli transport zostanie przeprowadzony w nieodpowiedni sposób, może dojść do ich uszkodzenia, a nawet całkowitego zniszczenia. Jeżeli doszłoby do zniszczenia dzieł sztuki, straciłyby one na wartości bezpowrotnie. Transport niezgodny z zasadami zawsze musi być wykonywany wyłącznie na odpowiedzialność właściciela. Podobnie jak dzieła sztuki, także leki i zwierzęta wymagają zapewnienia optymalnych warunków przewozu, które w żaden sposób nie wpłyną na pogorszenie ich stanu. 

Ochrona w ramach OCP a zakres terytorialny

Zakres terytorialny to kolejne niezwykle ważne zagadnienie, o którym należy pamiętać, gdy zajmujemy się opisem ochrony w ramach OCP przewoźnika. W ramach OCP przewoźnika możemy uzyskać zabezpieczenie na transport wyłącznie na terenie Polski, jednak jest również możliwość uzyskania ubezpieczenia transportu międzynarodowego. W przypadku, gdy dana firma transportowa wysyła swoje towary wyłącznie do polskich miejscowości, kupowanie dodatkowego ubezpieczenia na transport poza granice Polski wydaje się być pozbawione jakiegokolwiek sensu. 

Rozszerzenie ubezpieczenia na zasięg międzynarodowy wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty. Tak szeroki zakres ochrony terytorialnej spowoduje, że cena za OCP przewoźnika może wzrosnąć nawet kilkukrotnie. Jeśli chcemy jak najwięcej oszczędzić, decydujmy się na zabezpieczenie transportu w wymiarze międzynarodowym tylko wtedy, gdy jest to nam koniecznie potrzebne. Jednak jeżeli transport bardzo często odbywa się poza granicami kraju, wtedy wykup takiej formy ochrony może okazać się niezbędny. W takim przypadku nasze towary będą objęte ochroną cały czas, bez względu na to, w jakim państwie będzie znajdował się przewoźnik. Ta kwestia jest niezwykle istotna, ponieważ ma wpływ na to, czy dana polisa będzie nam potrzebna, czy wręcz przeciwnie.