Czytnik rfid jak działa?

Hotelowe Opowieści  > Technologia >  Czytnik rfid jak działa?
Czytnik rfid jak działa?
| | 0 Comments

Czytnik rfid jak działa? Identyfikacja częstotliwości radiowej RFID to technologia wykorzystująca fale radiowe do automatycznej identyfikacji obiektów. Potrafi rozpoznać nie tylko żywe istoty, ale także przedmioty nieożywione, na przykład pojazdy, kontenery, ubrania i wiele innych. Innymi przykładami są kody kreskowe lub metody biometryczne (skanowanie siatkówki, odcisków palców), a także optyczne rozpoznawanie znaków i identyfikacja głosu.

Czym jest urządzenie RFID? To skaner, który wykorzystując technologię identyfikacji radiowej rozpoznaje, zapisuje, odczytuje lub przesyła informacje zapisane na chipie do specjalnego oprogramowania.

Działanie czytnika identyfikacja częstotliwości radiowej

Czytnik rfid jak działa?
Czytnik rfid jak działa?

Najważniejszą częścią identyfikacji częstotliwości radiowej jest – czytnik RFID ja działa? Urządzenie to umożliwia wysyłanie, odbieranie i przetwarzanie sygnałów z tagów RFID. W rzeczywistości czytnik RFID jest bardzo podobny do zwykłego radia posiadanego w domu. Energia potrzebna do wysłania sygnału radiowego pobierana jest z baterii lub gniazdka. Wewnątrz czytnika mikroprocesor generuje falę radiową o określonej częstotliwości i amplitudzie. Sygnał radiowy przechodzi przez kabel (lub przewody łączące, jeśli antena nie jest oddzielona od czytnika) do anteny.

Antena wysyła falę radiową o określonej modulacji. Po odebraniu sygnału ze znacznika antena przesyła go do mikroprocesora. Mikroprocesor przetwarza sygnał i za pomocą wewnętrznego oprogramowania przekształca go w postać zrozumiałą dla użytkownika.

Podział skanerów RFID

Czytniki RFID, w zależności od rodzaju wykonania, dzielą się na dwa typy:

  • Czytniki niskich częstotliwości (LF). Zakres pracy 125 lub 134 kHz. Zasięg odczytu do 10 cm.
  • Czytniki wysokiej częstotliwości (HF). Zakres roboczy to 13,56 MHz. Zasięg odczytu do 1 m.
  • Czytniki RFID – UHF do ultra wysokich częstotliwości. Zakres roboczy to 865-868 MHz. Zasięg odczytu do 15 m.

Główne elementy każdego czytnika to: antena i mikroprocesor, oprogramowanie.

Stacjonarne skanery RFID

Czytniki te są wykorzystywane głównie w księgowości magazynowej, logistyce i innych projektach.Takie czytniki RFID działają za pośrednictwem sieci lokalnej, dlatego bardzo ważne jest, aby początkowo wziąć pod uwagę wszystkie niuanse przed jego zainstalowaniem. Stacjonarne czytniki RFID montowane są na ścianach, drzwiach, ruchomych nośnikach i mają stałe połączenie z systemem księgowym. Czytniki tego typu zapewniają najwyższe możliwe wskaźniki zasięgu i prędkości oraz są w stanie przetwarzać dane z kilku tagów jednocześnie.

Mobilne skanery RFID

Mobilne czytniki RFID pojawiły się nie tak dawno temu, jednak bardzo szybko zaczęły być wykorzystywane do rozwiązywania wielu problemów. Przenośne czytniki RFID z reguły są połączone z terminalami do zbierania danych i mają mniejszy zasięg (odczyt i zapis), ponieważ są one ograniczone mocą źródła zasilania. Jeśli w terminalu do zbierania danych jest połączenie bezprzewodowe, może istnieć ciągła wymiana danych z systemem księgowym.

Czytniki podręczne mogą również zapisywać dane do tagu RFID (na przykład informacje o wykonanej operacji) i mają pamięć wewnętrzną. Mobilne czytniki RFID są instalowane głównie w pojazdach. Ponieważ takie czytniki mają mocniejsze źródło zasilania, mają większy zasięg i prędkość czytania niż czytniki ręczne. Jednocześnie mogą być również wyposażone w komunikację bezprzewodową, która zapewnia stałą komunikację z programem rozliczeniowo-sterującym.

Polecamy uwadze:

Gdzie jest używana technologia RFID?

  • W handlu detalicznym: do kontroli przepływu towarów między magazynem a sklepem, w celu zapobiegania kradzieży, w celu ułatwienia inwentaryzacji.
  • W kompleksach magazynowych i logistycznych: śledzenie ruchu towarów, zwiększanie szybkości przyjęcia i wysyłki, zmniejszanie wpływu czynnika ludzkiego.
  • W produkcji: kontrola personelu i transportu, zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie sytuacjom awaryjnym, rozliczanie surowców. W systemach kontroli dostępu i systemach płatności: za realizację bezdotykowego automatycznego dostępu, płatność za usługi za pomocą terminali.

Znacznik RFID to miniaturowy chip, który przechowuje unikalny numer znacznika i informacje oraz może przesyłać dane do czytnika RFID. Gdy tylko tag RFID wejdzie w obszar zasięgu czytnika RFID, rejestruje on fakt transmisji danych, odczytuje informacje z tagu i przekazuje je do systemu kontrolującego, który analizuje dane według określonych algorytmów.
Jednocześnie pomiędzy tagiem RFID a czytnikiem RFID może występować odległość do 300 metrów (systemy działające w odległości od 5 do 300 metrów nazywane są systemami identyfikacji dalekiego zasięgu, od 20 cm do 5 m – identyfikacja średniego zasięgu, do 20 cm – systemy bliskiego zasięgu. Identyfikacja).

Czytnik RFID współpracuje z tagami za pośrednictwem bezprzewodowego kanału komunikacyjnego, większość czytników oprócz odczytu danych z tagu RFID umożliwia jego zakodowanie – zapis dodatkowych informacji do pamięci taga. Czytniki tagów RFID znajdują zastosowanie w wielu obszarach działalności, dlatego reprezentowane są przez kilka typów urządzeń.