Szkolenia z zakresu rehabilitacji a dofinansowania

Hotelowe Opowieści  > Zdrowie >  Szkolenia z zakresu rehabilitacji a dofinansowania
Szkolenia z zakresu rehabilitacji a dofinansowania
| | 0 Comments

Szkolenia z zakresu rehabilitacji a dofinansowania – wbrew pozorom nie za wszystkie kursy doszkalające musimy zapłacić z własnej kieszeni. Głównie dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej rehabilitanci mogą liczyć na duże wsparcie z funduszy europejskich. Bardzo przydatne w pracy rehabilitanta kursy są dostępne zupełnie za darmo – wystarczy pracować w placówce, która podpisała kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Europejski Fundusz Społeczny organizuje wiele szkoleń w ramach programu Fundusz Europejski: Wiedza, Edukacja, Rozwój. Celem programu jest inwestycja w naukę, rozwój, a także wspieranie zatrudnienia i pracowników. Program ten obejmuje również szkolenia i kursy z dziedziny rehabilitacji; jedynym minusem jest dostępność takiego kursu, ponieważ obejmuje on jedynie tych rehabilitantów, którzy mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia . Jednak jeżeli już rehabilitant pracuje w placówce, która podpisała kontrakt z NFZ, do szkolenia może przystąpić absolutnie za darmo.

Jedna osoba może skorzystać z wyłącznie jednego z poniższych kursów. Ponadto średnio 85% uczestników sponsorowanych przez Unię Europejską kursów jest zadowolonych ze zdobytej na nich wiedzy.

Zintegrowane Metody Fizjoterapii

Jeden z kursów dla fizjoterapeutów to Zintegrowane Metody Fizjoterapii – szkolenie to ma na celu zdobycie wiedzy w zakresie diagnostyki i schorzeń kręgosłupa u osób w różnym wieku, a także nabycie umiejętności screeningu medycznego zgodnie z najnowszą wiedzą EBM (czyli potwierdzoną, opartą na faktach wiedzą medyczną). Ten kurs sponsorowany przez Fundusz Europejski odbywa się dwa razy w trzydniowych blokach, a także obejmuje bardzo duży obszar wiedzy, niezwykle pomocny w pracy rehabilitanta: jak z wiekiem zmienia się układ kostny, urazy i schorzenia kręgosłupa u osób starszych, terapia schorzeń kręgosłupa ze względu na wiek, rodzaje i formy badania diagnostycznego starszych osób.

Szkolenie poza wiedzą teoretyczną skupia się także na praktyce. Podczas kursu rehabilitanci uczą się, jak wykonywać badanie narządów ruchu dla potrzeb fizjoterapeutycznych, jak rozpoznać patologiczne stany kręgosłupa, które wymagają dalszej diagnostyki, jak wykonać mobilizacje tkanek miękkich i stawów w obrębie kręgosłupa (u osób w różnych granicach wiekowych), a także jak dobrać ćwiczenia do wykonywania w domu zależnie od schorzenia oraz wieku pacjenta.

Trzeci aspekt, na którym skupia się kurs, to kompetencje społeczne rehabilitantów. Podczas szkolenia kursanci uczą się zrozumienia dla ograniczeń komunikacyjnych u osób starszych z problemami komunikacyjnymi, potrzeby dalszego kształcenia się i poszerzania wiedzy z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii, a także uczą się, jakie niebezpieczeństwa mogą wyniknąć z samodzielnego kierowania na fizjoterapię.

Szkolenie łącznie trwa 8 godzin dziennie przez 6 dni, czyli łącznie 48 godzin dydaktycznych. Kurs zakończony jest egzaminem potwierdzającym zdobytą wiedzę, zaś na samym kursie na bieżąco obserwowane są postępy i stopień opanowania programu przez rehabilitantów.

Screening medyczny w fizjoterapii

Szkolenie ma na celu przekazanie rehabilitantom wiedzy i umiejętności z dziedziny screeningu medycznego. Wiedza przekazywana w trakcie kursu została w stu procentach oparta o tak zwaną evidence-based medicine, czyli medycynę opartą na faktach. Tak jak przy powyższym kursie ze zintegrowanych metod fizjoterapii, tak i szkolenie ze screeningu medycznego zostało podzielone na trzy obszary: wiedzę teoretyczną, umiejętności (czyli wiedzę praktyczną), a także kompetencje społeczne.

Wiedza teoretyczna obejmuje takie tematy jak: wiedza na temat systemu flag w fizjoterapii, wiedza o różnicy pomiędzy lokalizacją bólu a miejscem odczuwania go, a także wiedza na temat zaburzeń układowych u starszych osób, które przenoszą się na układ ruchu. Wiedza ta bardzo przydaje się podczas rehabilitacji osób starszych, jednak podczas szkolenia nacisk jest kładziony także na inne grupy wiekowe.

Podczas zajęć praktycznych rehabilitanci nauczą się wykonywać badania neurologiczne, dowiedzą się, jak rozpoznawać tak zwane „czerwone flagi”, czyli patologie, które wymagają dalszej diagnostyki (z naciskiem na pacjentów geriatrycznych), a także nauczą się różnicować najczęstsze patologie w obrębie układów ciała z układem ruchu.

Szkolenia z zakresu rehabilitacji a dofinansowania
Szkolenia z zakresu rehabilitacji a dofinansowania

Kompetencje społeczne można inaczej przedstawić jako naukę empatii i zrozumienia wobec pacjenta. Szkolenie pomaga w zrozumieniu potrzeb i ograniczeń komunikacyjnych u różnych grup wiekowych, zwłaszcza u osób starszych, wyjaśnia, dlaczego dalsze poszerzanie wiedzy w tej dziedzinie jest tak istotne, a także pomaga zrozumieć niebezpieczeństwa związane z pierwszym kontaktem czy samodzielnym kierowaniem na fizjoterapię.

Kurs nie jest długi – trwa jeden dzień, łącznie osiem godzin lekcyjnych, po 45 minut. Podczas tego czasu na bieżąco sprawdzany jest poziom przyswojenia materiału przez rehabilitantów, z kolei samo szkolenie kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, który potwierdza znajomość tematu przez kursantów. Rehabilitanci mogą udać się tylko na jeden z powyższych kursów.