Ocieplanie dachów

Hotelowe Opowieści  > Budownictwo >  Ocieplanie dachów
Ocieplanie dachów
| | 0 Comments

Ocieplanie dachów od strony wewnętrznej za pomocą wełny mineralnej jest wykonywane, gdy prace instalacyjne pokrycia zostały już zakończone. Z reguły stosuje się tę metodę, jeśli podczas eksploatacji okazało się, że grubość istniejącej warstwy izolacji termicznej nie wystarcza do wyeliminowania strat ciepła.

Jak ocieplać dachy od wewnątrz wełną mineralną?

Do wewnętrznego ocieplania dachów wykorzystuje się następujące rodzaje wełny mineralnej:

 • Wełna szklana. Wełna szklana to ocieplina dachowa wykonana z włókien szklanych, której grubość nie przekracza 15 mikronów. Występuje w postaci rolek, płyt i mat, posiada wysokie właściwości termoizolacyjne, odporność na ogień, pleśń i grzyby. Płyty są dość elastyczne i trwałe, co znacznie ułatwia montaż. Jednak ten materiał ma znaczną wadę – w kontakcie ze skórą, błonami śluzowymi i drogami oddechowymi powoduje silne podrażnienia, dlatego specjalista pracuje w respiratorze, goglach, rękawiczkach i kombinezonie, które zakrywają całe ciało.
 • Wełna kamienna. Wełna kamienna lub bazaltowa nazywana jest izolacją włóknistą na bazie naturalnego minerału, gabro-bazalt. Do składu tego materiału do ocieplania dachów https://ocieplanie-dachow.com.pl/ wprowadzane są skały węglanowe, glina bentonitowa i inne substancje kompozytowe. Wełna kamienna doskonale zatrzymuje ciepło, nie pali się, a także nie jest uszkadzana przez pleśń i grzyby. W porównaniu z wełną szklaną płyty z włókna bazaltowego mają mniej elastyczną i sztywną strukturę. Cena tego materiału jest 1,5-2 razy wyższa niż wełny szklanej, jednak cieszy się jeszcze większą popularnością. Wynika to z faktu, że użycie włókna bazaltowego jest całkowicie bezpieczne i nie szkodzi zdrowiu podczas montażu i eksploatacji dachu.
 • Do wewnętrznego ocieplania dachów nie można stosować wełny żużlowej.Ten tani rodzaj izolacji mineralnej wytwarzany jest z odpadów z przemysłu metalurgicznego. Ale żużle wielkopiecowe, z których wytwarzana jest wełna żużlowa, podczas instalacji wydzielają wiele maleńkich drobnych cząstek, które są niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia.

Montaż między krokwiami – ocieplanie dachów wełną mineralną

Jeśli dach jest ocieplany od wewnątrz, najwygodniej jest zainstalować materiał termoizolacyjny między krokwiami ramy. Ta metoda jest odpowiednia, jeśli obliczona grubość warstwy izolacyjnej jest mniejsza lub równa szerokości krokwi, w przeciwnym razie wykonywana jest łączona izolacja termiczna połaci dachowej.

Technologia układania materiału termoizolacyjnego między krokwiami jest następująca:

 • Korzystając z poziomu budynku mierzy się dolną powierzchnię krokwi, powinna znajdować się na tym samym poziomie. Jeśli krokwie zostały wykonane z tarcicy o różnych rozmiarach, należy je wypoziomować, aby wszystkie leżały w tej samej płaszczyźnie.
 • Hydroizolacja do izolacji wewnętrznej połaci dachowej to folia nałożona na nogi krokwi przed posadzką. Jeśli nie zostało to wykonane podczas tworzenia dachu, izolację należy pozostawić bez ochrony przed wilgocią, mając nadzieję, że pokrycie dachowe nie zawiedzie.
 • Rolki i płyty z wełny mineralnej są cięte na wymagane długości. Materiał do ocieplania dachów https://www.ocieplanie-dachow.waw.pl/ jest instalowany tak aby szerokość materiału była o 2-3 cm większa niż stopień między krokwiami. Jeśli izolacja jest wykonywana w 2 warstwach, wówczas płyty układa się tak, aby połączenia nie spadały na siebie.
 • Arkusze membrany paroizolacyjnej są cięte. Mocowane są na izolacji termicznej, aby chronić materiał przed wnikaniem powietrza nasyconego parą wodną oraz przed zamoczeniem. Mocuje się je prostopadle do krokwi wzdłuż połaci dachu za pomocą zszywacza budowlanego.
 • Jeżeli połać dachu ma niewielkie nachylenie poniżej 25 stopni, wówczas losowo ułożone płyty izolacyjne mogą wypaść z przestrzeni między krokwiami. Aby temu zapobiec, izolacja termiczna jest utrzymywana za pomocą poprzeczek lub żyłki rozciągniętej między krokwiami ramy.

Instalacja krokwi podczas ocieplania dachów

Jeżeli grubość zalecanej warstwy termoizolacyjnej jest grubsza niż szerokość nóg krokwi, to montaż wełny mineralnej odbywa się dwuetapowo. Specjaliści pierwszą warstwę kładą w określonej odległości pomiędzy częściami ramy dachu, natomiast druga warstwa znajduje się na nich. Ta technologia ocieplania dachu wymaga więcej materiału, jest droższa, ale gwarantuje ochronę przed utratą ciepła, dlatego jest wykorzystywana do wyposażenia ogrzewanych poddaszy mieszkalnych.

Aby własnoręcznie wykonać montaż wełny mineralnej na krokwiach, musisz:

 • Za pomocą linijki lub taśmy mierniczej zmierzyć odległość między krokwiami. Wytnij płyty izolacji tak, aby szerokość materiału była o 2-3 cm wyższa niż ta liczba. Jeżeli stosuje się wełnę mineralną w postaci rolek, to po cięciu należy pozostawić na posadzce na chwilę rozłożone cięte paski, aby materiał położył się i wyprostował.
 • Krawędzie płyty z wełny mineralnej owiń do środka, a następnie zaznacz między krokwiami i dokładnie wyprostuj. Na krokwiach za pomocą zszywacza budowlanego przymocuj arkusze membrany paroizolacyjnej. Paski są nakładane na 10-15 cm, aby zapobiec przenikaniu pary przez szwy łączące.
 • Prostopadle do krokwi przypnij listwy, których grubość jest o 1-2 cm większa niż grubość warstwy termoizolacyjnej wełny mineralnej. Stopień między szynami musi odpowiadać rozmiarowi płyty izolacyjnej. Pomiędzy listwami układana jest wełna mineralna, dzięki czemu cięcia między warstwami izolacji termicznej nie pokrywają się. Trudność prac powoduje, że prace związane z ocieplaniem dachu powierzane są specjalistom.

Proces montażu wełny mineralnej na krokwiach przy ocieplaniu dachów

Ocieplanie dachów
Ocieplanie dachów

Ważne! Profesjonalni dekarze uważają, że najefektywniejszy rezultat daje zaizolowanie połaci dachowej nad krokwiami. W końcu, jeśli materiał termoizolacyjny układa się tylko między krokwiami, powstają mostki zimne. Pod tym pojęciem rozumie się niewielkie strumienie zimnego powietrza wnikające do pomieszczenia wzdłuż drewnianych elementów szkieletu. Druga warstwa wełny mineralnej blokuje drogę mostków zimnych, optymalizując reżim temperaturowy.