Frankowicze kiedy przedawnienie

Hotelowe Opowieści  > Prawo >  Frankowicze kiedy przedawnienie
Frankowicze kiedy przedawnienie
| | 0 Comments

Każdy, kto kiedykolwiek zaciągnął kredyt we frankach szwajcarskich, wie jakie wiąże się z tym stres i problemy. Moda na branie kredytów frankowych swoje nasilenie miała od końca lat 90. i trwała aż do 2007 roku. W tym czasie większość banków przekonywała swoich klientów, że kredyty we frankach szwajcarskich będą dla nich najlepszym rozwiązaniem.

Wielu kredytobiorców decydowało się na taką możliwość, ponieważ bez posiadania zbyt dużej zdolności kredytowej mogli uzyskać o wiele większą sumę pieniędzy, niż w kredycie udzielanym w walucie polskiej. Niestety jak się później okazało podjęcie decyzji o zaciągnięciu zobowiązania finansowego we frankach było bardzo niekorzystne. W niniejszym artykule chcielibyśmy poruszyć przede wszystkim temat przedawnienia kredytów frankowych. Mamy nadzieję, że informację przez nas przedstawione okażą się dla Państwa bardzo pomocne – niemal jak od kancelarii dla frankwiczów https://odfrankuj.org.

Czym jest przedawnienie roszczeń?

Przedawnieniem roszczeń określa się nic innego, jak sposobność uchylenia się od zaspokojenia pewnego rodzaju roszczenia po upływie prawnie określonego konkretnym terminem. Przedawnienie roszczeń należy kwalifikować, jako rodzaj instytucji prawa cywilnego. Dzięki temu istnieje możliwość uchylenia się od obowiązku zaspokojenia roszczenia.

Kiedy przedawniają się kredyty frankowe?

Każda nadpłata rat kredytu frankowego z Warszawa przedawnia się w okresie 10 lat. Okres ten należy liczyć od momentu, kiedy zapłaciliśmy pierwszą ratę. W związku z tym sama data zawarcia umowy kredytowej nie ma tutaj większego znaczenia. Trzeba również zaznaczyć, że może pojawić się taka sytuacja, że jakaś część rat będzie już przedawniona. Bowiem każda rata przedawnia się osobno, a nie razem. Aczkolwiek w jakikolwiek sposób nie wpływa to na żądanie zwrotu pozostałych nadpłat, które jeszcze przedawnione nie zostały. Jeżeli jesteśmy zainteresowani przedawnieniem kredytu frankowego, który był indeksowany to mamy taką możliwość do 10 lat wstecz.

Jak wygląda przedawnienie roszczeń przy kredycie frankowych denominowanym?

Kredytem frankowym denominowanym określa się takie zobowiązanie finansowe, którego kwota kredytu została wyrażona w walucie obcej i zostaje wypłacona w takiej walucie, w jakiej został denominowany. Rodzaj takiego kredytu określany jest według klauzuli umownej, która została przede wszystkim oparta na kursie zakupu waluty obcej, która obowiązywała w danym banku w dniu uruchomienia kredytu. W przypadku kredytu denominowanego również można żądać kwoty, która została nadpłacona do 10 lat. A więc tak samo, jak przy kredycie indeksowanym. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku posiadania kredytu denominowanego data zawarcia umowy kredytowej ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o kwestię wysokości nowego żądania.

Na czym polega skrócony okres przedawnienia kredytów we frankach szwajcarskich?

Skrócony okres przedawnienia we frankach szwajcarskich wzbudza trochę kontrowersji – wg kancelarii frankowej kancelaria-prawna24.com.pl/. Chodzi w nim o to, że od 2018 roku okres przedawnienia 10 lat został skrócony do 6 lat. Natomiast należy zaznaczyć, że okres ten w żadnej sposób nie wpływa na roszczenia kredytobiorców, ponieważ i tak w dalszym ciągu zostaje stosowany 10 letni okres przedawnienia. Dzieje się tak, ponieważ nowy okres odnosi się wyłącznie do tych rat, które zostały spłacone po 9 lipca 2018 roku.

Do czego odnosi się przerywanie biegu przedawnienia w kwestii kredytów frankowych?

Otóż, jeżeli chodzi o przerywanie biegu przedawnienia odnoszących się do kredytów frankowych to należy powiedzieć, że może to nastąpić w trzech przypadkach, a mianowicie:

  • podczas wnoszenia pozwu do sądu
  • podczas wnoszenia do sądu wniosku o próbę ugodową
  • podczas składania reklamacji do banku, a w następnej kolejności przy składaniu wniosku do Rzecznika Finansowego

Jeżeli jesteśmy zainteresowani szybkim oraz prostym przerwaniem biegu przedawnienia kredytu frankowego to musimy pamiętać o tym, aby w precyzyjny sposób określić wszystkie nasze żądania w kancelarii frankowej kancelaria-prawna24.com.pl/kancelaria-frankowa-warszawa/. W przypadku, gdy tego nie dokonamy to bank może nam zarzucić, że nie doszło do prawidłowego przerwania biegu przedawnienia. Należy jednak zaznaczyć, że niezależnie od tego, jaką drogę wybierzemy to zawsze mamy prawo do żądania jak najwyższej kwoty od banku. W odpowiednim czasie musimy także podjąć decyzję odnośnie tego, czy chcemy złożyć wniosek o próbę ugodową, czy też pozew o zapłatę.

Orzecznictwo TSUE

TSUE orzekł w sprawie kredytów frankowych https://pomocprzykredycie.pl/, że termin przedawnienia może być zgodny z zasadą skuteczności wyłącznie wtedy, gdy dany kredytobiorca miał sposobności zapoznania swych praw przed rozpoczęciem biegu lub upływem tego terminu. Oprócz tego, TSUE orzekł również, że termin przedawnienia kredytów frankowych nie może zacząć biec, dopóki kredytobiorca nie dowie się o wadliwości swojej umowy. Wyroki TSUE zawierają także różnorodne wskazówki odnośnie tego, jak w najlepszy sposób stosować przepisy prawa w tej sprawie. Sąd Najwyższy również wydał serię orzeczeń, które ukierunkowują kredytobiorców, w jaki sposób stosować przepisy prawa. W chwili obecnej sądy orzekają w większości przypadków na korzyść pokrzywdzonych.

Odfrankuj.ORG kancelaria frankowa
ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin
532 395 444
www.odfrankuj.org
Pomoc | przy | kredycie
ul. Kaszubska 53/5
70-226 Szczecin
664 954 550
www.pomocprzykredycie.pl