Cechy dobrego detektywa – jakie powinny być?

Hotelowe Opowieści  > Praca, Usługi >  Cechy dobrego detektywa – jakie powinny być?
Cechy dobrego detektywa - jakie powinny być?
| | 0 Comments

Cechy dobrego detektywa – jakie powinny być? Dla większości z nas zawód detektywa kojarzy się przede wszystkim z książkami i filmami, w których osoba taka, zazwyczaj jeszcze posiadająca magiczne moce rozwiązywała najbardziej trudne zagadki. W większości przypadków taki człowiek był w stanie odszukać zaginione osoby, odnaleźć skarb, czy rozwikłać zagadkę sprzed lat.

W rzeczywistości nie zawsze to tak samo wygląda jak w książce, czy w filmach, ale jedno jest pewne, że detektyw Wrocław to osoba, która wykonuje bardzo fascynujący zawód i praca, w której z pewnością nie można się nudzić.

Oczywiście nie każdy może zostać detektywem, tak samo jak nie każdy do tego się po prostu nadaje. Dobry detektyw musi posiadać szereg określonych cech, by móc wykonywać swoją pracę najlepiej, jak tylko to możliwe. Nie sztuką bowiem jest ukończyć szkołę, otworzyć firmę. Jeśli bowiem nie jesteśmy skuteczni w tym co robimy, żaden klient nie będzie chciał z naszych usług skorzystać. Zazwyczaj zdarza się tak, że klient chcących wybrać usługi detektywistyczne, zwraca przede wszystkim uwagę na to, co dany detektyw osiągnął, co udało mu się zrobić, jak bardzo skutecznie wykonał swoją pracę. Jeśli ma on na swoim koncie dużo pozytywnych finałów, klient go zatrudnia, jeśli nie – szuka dalej.

Licencja detektywistyczna

Cechy dobrego detektywa - jakie powinny być?
Cechy dobrego detektywa – jakie powinny być?

Aby móc zostać detektywem, trzeba przede wszystkim uzyskać licencję. Można bowiem mieć cechy dobrego detektywa, ale bez licencji nie mamy prawa do wykonywania zawodu. Jakie są jeszcze wymagania, by móc w tym zawodzie się sprawdzić i działać? Taka osoba musi mieć ukończone 21 lat, posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Dopuszcza się także do wykonywania zawodu osoby, które są obcokrajowcami, ale mają pozwolenie na pracę lub na prowadzenie działalności na terenie Polski. Przyszły detektyw musi mieć minimum średnie wykształcenie, zdolność do czynności prawnych i brak jakiegokolwiek wyroku za umyślne przestępstwo lub też za przestępstwo skarbowe. Detektywem nie może być osoba, która została w przeciągu ostatnich pięciu lat zwolniona między innymi z Policji, z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z Biura Ochrony Rządu, z Agencji Wywiadu, z Straży Granicznej, z sądu, wojska, prokuratury lub też innego organu administracji publicznej. Detektyw Wrocław musi mieć potwierdzoną orzeczeniem lekarskim zdolność psychiczną, że może taki zawód wykonywać. Niezbędna jest także opinia komendanta policji: powiatowego, rejonowego lub miejskiego. I na końcu to, co najważniejsze – taka osoba musi ukończyć szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych, przepisów dotyczących praw i obowiązków detektywa, jak również i wszelkich zasad, które związane są z prowadzeniem działalności detektywistycznej.

Egzaminy i przygotowanie

Aby móc zostać detektywem w Polsce należy posiadać niezbędną licencję. Wcześniej trzeba było zdać egzamin państwowy, w chwili obecnej wystarczą szkolenia detektywistyczne, co sprawia, że zawód ten jest coraz bardziej popularny, a na rynku pojawia się coraz większa grupa detektywów. Do Komendanta wojewódzkiego Policji składa się wniosek o wydanie licencji, jak również i szereg ważnych dokumentów, które są niezbędne, by móc przystąpić do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Jeśli przyszły detektyw chce ukończy egzamin państwowy, ma dwie części – ustną i pisemną. Zagadnienia dotyczą między innymi Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonowania organów sprawiedliwości, przepisów prawa, ochrony danych osobowych, wszelkich informacji niejawnych. Egzamin dotyczy także prawa karnego i cywilnego oraz zagadnień, które związane są między innymi z psychologią sądową, z kryminologią, kryminalistyką i wiktymologią. Egzaminu nie muszą kończyć na pewno osoby mające dyplom szkoły oficerskiej, policjanci, funkcjonariusze ABW, Agencja Wywiadu i Straż Graniczna.

Detektyw – znajdź najlepszego

Aby detektyw Wrocław mógł dobrze wykonywać swoją pracę, musi więc najpierw zdobyć niezbędną wiedzę, posiąść stosowne informacje, uzyskać licencję, a dopiero potem może ubiegać się o to, by stać się detektywem, którego będą potrzebować klienci. Nie każdy spełnia się zawodowo, nie każdemu taka forma działalności się udaje. Są osoby, które jak się okazuje w praktyce nie potrafią się w tym zawodzie spełnić, są ludzie, którzy nie potrafią dobrze się zareklamować i nie mają wystarczająco dużo pracy, by ją móc dalej wykonywać. Jednym się udaje, innym nie. Jest to jak najbardziej zrozumiałe i tak to działa w każdej niemal branży. Na rynku pozostają tylko najlepsi, czyli ci, którzy potrafią sprawnie działać, wyczuwają problem na kilometr, są spostrzegawczy i nie boją się pracować pod presją czasu. Jeśli to wszystko razem jest ze sobą połączone, wówczas taki  detektyw Wrocław może liczyć na grono klientów, a każde nowe zlecenie może traktować jak kolejną pozycję na liście w swoim portfolio. Jedno jest pewne – by być dobrym detektywem, trzeba przede wszystkim być ponad innymi, bo jeśli tak będzie, to od klientów nie będzie można się odgarnąć. I na tym każdemu powinno zależeć!