Działania notarialne w trakcie sprzedaży nieruchomości

Hotelowe Opowieści  > Nieruchomości >  Działania notarialne w trakcie sprzedaży nieruchomości
nieruchomości na sprzedaż
| | 0 Comments

Działania notarialne w trakcie sprzedaży nieruchomości : zarówno sprzedaż nieruchomości przez biuro, jak i na własną rękę, wiąże się z koniecznością skorzystania z usług notarialnych. To u notariusza zawierana jest umowa przedwstępna i właściwa, będąca najważniejszym poświadczeniem nabycia nieruchomości. Przed wizytą w kancelarii warto przygotować istotne elementy dokumentacji i dowiedzieć się czegoś więcej na temat koniecznych opłat.

Niezbędne dokumenty przy sprzedaży nieruchomości

Niestety lista niezbędnych dokumentów jest dość długa i zasadniczo warto się w nie zaopatrzyć, jeszcze zanim nastąpi sprzedaż nieruchomości przez biuro. Oczywistym jest fakt, że u notariusza trzeba będzie potwierdzić swoją tożsamość. Wystarczy do tego dowód osobisty bądź paszport. Drugą istotną sprawą jest podanie numeru księgi wieczystej, którego ma dotyczyć transakcja. Kolejne dokumenty będą wymagały już nieco większego zaangażowania: wypis z rejestru gruntów, a czasem również wyrys z mapy ewidencyjnej tworzą konieczność wybrania się do urzędu miasta lub starostwa powiatowego. 

Wśród kolejnych, formalnych spraw istnieje konieczność wyciągnięcia zaświadczenia dotyczącego przeznaczenia naszej nieruchomości i tego, jak jest postrzegana w kontekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla tych, którzy nabyli budynek, działkę lub inny lokal na drodze postępowania spadkowego, wymagane jest posiadanie aktu poświadczenia dziedziczenia. Na sam koniec trzeba się postarać o kwit z informacją, wedle której działka nie jest objęta planem urządzenia lasu.

Sprzedaż nieruchomości — kto płaci notariusza?

Po dokonaniu sprzedaży nieruchomości przez biuro nadchodzi czas na wizytę z dokumentami w kancelarii. Niestety oprócz przyjemnej czynności nabycia nieruchomości i otrzymania za to należnej gratyfikacji pieniężnej, konieczne jest też dokonanie opłat na rzecz notariusza. Jednak tu sytuacja nie jest do końca jasna, ponieważ ustawodawca nie określił, po czyjej stronie rodzi się obowiązek finansowy. Jest jedynie drobna sugestia, że płatności te powinny być dzielone po równo. I sytuacja ta zdaje się najwygodniejszą, ponieważ wysokość wynagrodzenia notarialnego w połączeniu z podatkiem VAT jest dość obciążająca. Przerzucenie tej czynności na tylko jedną stronę, będzie zawsze mocno krzywdzące.

Wysokość opłat notarialnych przy sprzedaży mieszkania

Oczywiście to ile pieniędzy przy okazji sprzedaży nieruchomości przez biuro zostawimy u notariusza, nie jest efektem negocjacji i dżentelmeńskiej umowy, a informacją ściśle wynikającą z odpowiedniej ustawy. Maksymalne wynagrodzenie notarialne przy transakcjach związanych z nieruchomościami wynosi 1010 zł. Nie jest to jednak ostateczna kwota, ponieważ do niej trzeba doliczyć jeszcze opłatę związaną z ceną domu, bądź mieszkania. Wynosi ona 0,4% od sprzedaży pomniejszonej o 60 000 zł. W praktyce gaża notarialna oscyluje wokół kilku, a nawet kilkunastu tysięcy. Jest to spore obciążenie, które faktycznie warto podzielić pomiędzy kupującego i pierwotnego właściciela.

Wysokość opłat zmienia się nieco, gdy kwota całej transakcji jest dużo wyższa. Pomiędzy jednym a dwoma milionami złotych, współczynnik procentowy zmniejsza się do 0,2%, natomiast bazowe wynagrodzenie wzrasta do 4770 zł. Powyżej dwóch milionów jest to odpowiednio 0,25% i 6770 zł.

Kiedy zachodzi konieczność wizyty u notariusza?

Zasadniczo, aby umowa była ważna, do kancelarii musi udać się każda osoba chętna na zakup i sprzedaż nieruchomości. Kto płaci notariusza i jak będą wyglądały szczegóły transakcji, dobrze jest ustalić z kupującym jeszcze przed wizytą. Jest również jeden wyjątek od notarialnej reguły: umowa przedwstępna może, ale nie musi być ustalana w obecności prawnika. Mogą ją zawrzeć strony między sobą, jednak mimo wszystko zaleca się, aby skorzystać z pomocy osoby trzeciej. Finalna umowa bezwzględnie wymaga ustalenia terminu, spotkania z notariuszem i uiszczenia niezbędnych opłat.
U notariusza warto pojawić się w trakcie zawierania umowy przedwstępnej, której towarzyszy określony przez strony zadatek. Jest to dodatkowe zabezpieczenie transakcji, wedle której w razie zmiany zdania sprzedawcy musi on oddać niedoszłemu nabywcy podwójną wartość zadatku. Natomiast w momencie, gdy do transakcji nie dochodzi z winy kupującego, sprzedawca ma pełne prawo do zachowania wpłaconych wcześniej pieniędzy. Taka forma powoduje, że pierwsza umowa nabiera o wiele większej wartości.

Sprzedaż nieruchomości przez biuro zawsze będzie łączyła się z wizytą w kancelarii notarialnej. Nie da jej się uniknąć, ponieważ jedyni notariusz ma odpowiednie uprawnienia do prowadzenia działań w poświadczaniu obrotem nieruchomościami. Przed wizytą trzeba uzbroić się w cierpliwość, kompletując wszystkie niezbędne dokumenty w urzędzie miejskim, wydziale ksiąg wieczystych i w geodezji. Po dopełnieniu wszystkich obowiązków warto też zawczasu doliczyć należne notariuszowi wynagrodzenie, które określone jest za pomocą ustawy. Najsprawiedliwszym rozwiązaniem jest podział tego zobowiązania pomiędzy obie strony transakcji po równo.