Dla kogo jest dom seniora

Hotelowe Opowieści  > Zdrowie >  Dla kogo jest dom seniora
Dla kogo jest dom seniora
| | 0 Comments

Dla kogo jest dom seniora – osoby w zaawansowanym wieku niejednokrotnie chorują na rozmaite choroby, przez co nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Gdy senior potrzebuje stałej opieki medycznej, może zamieszkać w domu pomocy społecznej. Według obowiązujących przepisów, prawo do pobytu w domu seniora mają wszystkie osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności, a dodatkowo nie jest możliwe zapewnienie im należnej pomocy w formie usług opiekuńczych. W poniższym artykule omawiamy wszystko, co należy wiedzieć na temat domów seniora.

Dom seniora – kto może tam trafić?

Aby osoba starsza mogła trafić do domu seniora, musi spełnić określone warunki. Według stosownej ustawy w tym zakresie, prawo do pobytu w domu pomocy społecznej mają wszystkie osoby, które wymagają całodobowej opieki z racji choroby, niepełnosprawności lub wieku. Wiele osób starszych boryka się z rozmaitymi, groźnymi schorzeniami, takimi jak choroba Alzheimera, nowotwór czy brak możliwości samodzielnego poruszania się – tego typu choroby kwalifikują pacjentów do ubiegania się o możliwość pobytu w ośrodku pomocy społecznej.
Dodatkowo trzeba spełnić warunek polegający na tym, że dana osoba nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a ponadto rodzina nie jest w stanie zapewnić jej opieki na optymalnym poziomie.

Obecnie największe szanse na dostanie się do domu seniora mają osoby samotne, nie mające rodziny lub opiekuna prawnego, które potrzebują opieki przez całą dobę. Zazwyczaj seniorów kieruje się do takiego domu opieki, który znajduje się najbliżej ich ostatniego miejsca zamieszkania.

Jak działają domy pomocy społecznej?

Za prowadzenie domów seniora odpowiedzialne są zazwyczaj jednostki samorządu terytorialnego bądź organizacje pozarządowe. Sprawują one opiekę nad osobami znajdującymi się w ośrodku. Niejednokrotnie zdarza się, że rodzina decyduje się na oddanie osoby starszej do takiego miejsca, ponieważ nie jest w stanie samodzielnie zadbać o jego potrzeby – zwłaszcza, gdy chodzi tutaj o osoby w podeszłym wieku chorujące jednocześnie na kilka groźnych chorób.
W większości przypadków w domach opieki przebywają osoby starsze, jednak są też wyjątki od tej reguły. Zdarza się, że trafiają tam osoby znacznie młodsze, nawet pacjenci małoletni. Dzieje się tak, gdy chodzi o osoby zmagające się z nieuleczalnymi chorobami psychicznymi, dlatego są one niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Jakie są zasady przyjmowania osób starszych do domów seniora?

Zanim osoba starsza zostanie umieszczona w domu seniora, najpierw muszą być wykonane określone czynności. Na samym początku należy wypełnić odpowiednie dokumenty oraz dostarczyć je do ośrodka, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania danej osoby. Warto zaznaczyć, że wniosek może zostać wypełniony zarówno przez osobę starszą jak i przez członków jej rodziny czy nawet przez pracownika domu seniora. Gdy wniosek zostanie rozpatrzony, przeprowadza się wywiad środowiskowy. Jest to niezbędna procedura, ponieważ dzięki niej można zweryfikować, jaka jest aktualna sytuacja finansowa i rodzinna osoby, która miałaby wkrótce znaleźć się w ośrodku.

Jakie koszty wiążą się z pobytem w domu seniora?

Dla kogo jest dom seniora
Dla kogo jest dom seniora

Czy pobyt w domu seniora jest bezpłatny? Niestety nie. Jeżeli osoba starsza posiada rentę lub emeryturę, a wysokość tego świadczenia pozwala na opłacenie pobytu, wówczas nie ma żadnych problemów. Dokładna wysokość kosztu pobytu osoby starszej w domu opieki uzależniona jest od tego, jakie ma ona dochody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mieszkaniec domu musi przekazać maksymalnie 70% swoich dochodów. W przypadku umieszczenia w domu opieki osoby małoletniej koszt ponosi jej przedstawiciel ustawowy i wynosi on także maksymalnie 70% uzyskiwanego przez niego dochodu.

Gorzej, gdy schorowany człowiek nie posiada jakiegokolwiek źródła dochodu. Wówczas obowiązek opłacenia pobytu takiej osoby w domu opieki spoczywa na współmałżonku lub gminie.

Warto wiedzieć o tym, że ostateczny koszt utrzymania seniora w ośrodku pomocy społecznej zależy też od stanu jego zdrowia. W przypadku, gdy jest to osoba zmagająca się z ostatnim stadium nowotworu czy choruje na zaawansowanego Alzheimera, należy liczyć się z tym, że koszt jej obsługi będzie dość wysoki.

Rodzaje domów pomocy społecznej

Warto wiedzieć, że domy pomocy społecznej dzieli się na konkretne rodzaje w zależności od tego, kto w nich przebywa. Przykładowo: wyróżnia się domy opieki dedykowane osobom psychicznie chorym, dorosłym osobom z poważną niepełnosprawnością intelektualną, chorym dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie, osobom niepełnosprawnym fizycznie, osobom przewlekle somatycznie chorym czy osobom uzależnionym od alkoholu.

O czym należy pamiętać szukając domu pomocy społecznej?

Decyzja o wyborze domu pomocy społecznej dla schorowanego seniora powinna być bardzo dokładnie przemyślana. Należy bardzo dokładnie sprawdzić, od jak dawna dany ośrodek funkcjonuje, ilu zatrudnia specjalistów, jakie ma opinie w internecie itd. Rodzina powinna mieć stuprocentową pewność, że senior trafia pod dobrą, fachową opiekę.