Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Hotelowe Opowieści  > Prawo >  Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?
Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?
| | 0 Comments

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie? Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jasno stanowią, że sąd podczas procesu rozwodowego ma obowiązek orzec winę małżonków w związku z rozpadem małżeństwa. Sąd może zatem ustalić, że winę za rozpad małżeństwa ponoszą oboje małżonków, jeden z nich lub żaden.

Adwokat do spraw rodzinnych może też starać się w imieniu klienta o wyrok bez orzekania o winie. Aby tak się stało, małżonkowie muszą wyrazić obopólną zgodę. W związku z tym wyrok sądowy stanowi, że żadne z małżonków nie ponosi winy za rozpad małżeństwa.

Rozwód z orzeczeniem o winie – w jakich sytuacjach małżonek ponosi winę za rozpad małżeństwa?

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?
Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Orzeczenie o winie rozpadu małżeństwa wydawane jest w sytuacji, gdy jedno lub oboje małżonków chcą takiego rozwiązania (wnoszą o uznanie winy drugiej strony). Co należy rozumieć przez pojęcie winy rozpadu małżeństwa? Są to działania (oraz zaniechania) strony, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub zasady wspólnego życia społecznego. Ich konsekwencją jest zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego.

Aby stwierdzić winę, postępowanie małżonka musi być w pełni zawinione. To oznacza,  że musi być intencjonalne, świadome. Odstępstwem od tej reguły jest np. choroba małżonka, która doprowadziła do rozpadu więzi. Nie zawsze zachowanie małżonka musi prowadzić bezpośrednio do rozpadu małżeństwa. Wystarczy, że kancelaria prawniczna udowodni, że małżonek, podejmując określone działanie, przewidywał jego konsekwencje. Tak wygląda przygotowanie teoretyczne do rozprawy. Jak jednak wygląda to w praktyce? O winie małżonka decydują bardzo popularne zachowania i postawy, w tym: nielojalne postępowanie, alkoholizm, zdrady, przemoc (fizyczna, psychiczna, materialna, seksualna), poniżanie, odmowy współżycia, marnotrawienie pieniędzy, brak przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, hazard. Istnieją również kluczowe przesłanki, które uniemożliwiają stwierdzenie winy małżonka. Świadomi są tego wszyscy adwokaci rozwód bywa zatem skomplikowaną procedurą, która wymaga gromadzenia dowodów. Wracając jednak do sytuacji, które uniemożliwiają uznanie winy. Należą do nich: agresywne zachowanie małżonka wywołane chorobą psychiczną, brak możliwości współżycia w wyniku choroby jednego z małżonków (z wyjątkiem tego, gdy małżonek intencjonalnie odmawia leczenia). W wyżej omówionych przypadkach sąd uznaje zwykle, że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozpad małżeństwa.

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Dla wielu osób wyrok z orzeczeniem o winie jest przede wszystkim źródłem satysfakcji. Okazuje się jednak, że dodatkowo niesie ze sobą określone konsekwencje prawne. Największe znaczenie ma w przypadku obowiązku alimentacyjnego. Małżonek, którego winę uznano w trakcie postępowania sądowego, nie może ubiegać się o alimenty od byłego małżonka. Obowiązuje to również w sytuacji, gdy ta osoba znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. Przeciwnie prezentuje się to w sytuacji drugiego małżonka. Osoba niewinna rozpadu małżeństwa może ubiegać się o alimenty, nawet jeśli nie znajduje się w trudnej sytuacji. Najczęstszą przesłanką o ubieganie się o ten rodzaj finansowania jest pogorszenie się sytuacji finansowej małżonka niewinnego w skutek rozwodu. Jaka jest wysokość alimentów? To wszystko zależy od tego, jakie argumenty osoba niewinna przedstawi w sądzie. Dla organu orzekającego kluczowe są potrzeby strony, które strona jest zobowiązana odpowiednio udokumentować. Na ich podstawie sąd wydaje wyrok w sprawie alimentów.

Wyżej opisana sytuacja jasno wskazuje, że w celu ubiegania się o alimenty, małżonek niewinny nie musi znajdować się w skrajnie trudnej sytuacji materialnej. Małżonek może ubiegać się o alimenty- i uzyskać je- nawet wtedy, gdy samodzielnie zarabia. Warunkiem koniecznym do uzyskania tej formy finansowania jest jednak udowodnienie pogorszenia sytuacji materialnej w wyniku rozpadu małżeństwa.

Ile czasu trwa sprawa sądowa w sprawie rozwodu z orzekaniem o winie?

Postępowanie sądowe związane ze sprawą rozwodową, w której sąd decyduje o winie stron, trwa dłużej niż standardowy proces, w którym nie wykazuje się winy stron. Z czego to wynika? W postepowaniu o winie małżonków należy przedstawić dowody. Zapoznanie się z nimi, analiza wymagają czasu. Ponadto sąd zwykle przesłuchuje świadków, którzy zeznają w sprawie sposobu zachowywania się małżonków czy powodów rozpadu małżeństwa. Jedno przesłuchanie może trwać nawet godzinę. Nie trudno policzyć, że w przypadku gdy w sprawie zeznaje kilku lub kilkunastu świadków, proces znacznie przedłuża się. Zwykle wyrok sądowy jest niezadowalający dla jednej ze stron, dlatego składa ona apelację. To również wydłuża moment prawomocnego zakończenia sprawy.

Podsumowując, rozwód to zawsze moment obarczony silnymi emocjami. Dla małżonków to szczególnie trudny czas. Choć sprawa rozwodowa z orzekaniem o winie wiąże się z wydłużeniem procesu, to warto zdecydować się na takie rozwiązanie. Szczególnie jeśli zależy nam na materialnym zabezpieczeniu przyszłości lub po prostu udowodnieniu winy małżonka.