Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i sprzęt ppoż dla stacji paliw

Hotelowe Opowieści  > Usługi >  Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i sprzęt ppoż dla stacji paliw
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i sprzęt ppoż dla stacji paliw
| | 0 Comments

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i sprzęt ppoż dla stacji paliw – ceny paliwa regularnie rosną od kilku lat. Kierowcy narzekają, stacje paliw mówią, że to wina rządu a rząd twierdzi, że wzrost akcyzy na paliwo jest konieczny. I tak w kółko. Warto, jednak zauważyć, że mimo rosnących cen paliw stałych, stacje paliw rosną jak grzyby po deszczu.

Mieszkając w większych miejscowościach można regularnie obserwować otwarcia nowych stacji. W poniższym artykule zajmiemy się bezpieczeństwem przeciwpożarowym stacji benzynowych oraz sprzętem ppoż. który muszą posiadać obiekty zajmujące się sprzedażą paliw.

Jak wiadomo paliwo jest materiałem bardzo łatwopalnym, wystarczy niewielka iskra żeby ciecz zamieniła się w chmurę ognia. Mówimy tutaj o niewielkich ilościach paliwa, a co w przypadku wystąpienia ognia na stacji benzynowej, gdzie tego paliwa jest bardzo dużo? Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, klientom, a także otoczeniu stacje paliw płynnych muszą spełniać określone wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz powinny być wyposażone w odpowiedni sprzęt ppoż. Sprawdźmy zatem, jakie są wymagania odnośnie usytuowania stacji, jak i jej wyposażenia, np. w kwestii zbiorników na paliwa płynne czy urządzeń technologicznych.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i sprzęt ppoż dla stacji paliw
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i sprzęt ppoż dla stacji paliw

W myśl polskie prawa, stacje benzynowe to obiekty handlowe służące do detalicznej sprzedaży przede wszystkim paliw silnikowych. Jak wiemy z praktyki, działalność stacji jest najczęściej rozszerzona o dodatkowe usługi jak strefa gastronomiczna, kawiarnia czy też toalety. Pracownicy narażeni są zatem na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych, które wpływają na bezpieczeństwo ich pracy, mowa tutaj przede wszystkim o zagrożeniu pożarowym. To właśnie, dlatego tak dużą uwagę przykłada się do bezpieczeństwa i sprzętu ppoż. Specyfiką stacji benzynowych jest ich rozłożystość oraz obecność wielu zbiorników, które nie są widoczne dla klientów. W skład stacji paliw mogą zatem wchodzić: budynek, w którym prowadzona jest sprzedaż, podziemne zbiorniki do magazynowania paliw płynnych, podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu płynnego, odmierzacze paliw płynnych i gazu płynnego czyli popularne dystrybutory, wszelkie instalacje technologiczne, w tym urządzenia do magazynowania i załadunku paliw płynnych oraz gazu płynnego. Dodatkowo w skład stacji paliw wchodzą także instalacje wodno-kanalizacyjne i energetyczne, podjazdy i zadaszenia, inne urządzenia usługowe jak kompresory lub odkurzacze, pomieszczenia pomocnicze oraz myjnie. Jak widzimy zwykła stacja benzynowa posiada wiele miejsc i urządzeń, które narażone są na wystąpienie pożaru.

Jakie są wymagania ogólne dla stacji paliw płynnych?

Stacje paliw płynnych w obszarze zabudowanym należy oddzielać od krawędzi jezdni drogi wysepką o szerokości co najmniej 3 m, wysoką na 0,15 m ponad poziom drogi. Dopuszcza się także rozwiązania bez wysepki, pod warunkiem zastosowania zatoki o szerokości co najmniej 5 m. Stacje paliw, z uwagi na występowanie na nich stref dużego zagrożenia wybuchem, powinny być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, a obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. w Dz.U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.). Obowiązkiem zapewniania właściwych urządzeń obarczony jest właściciel lub zarządca obiektu. W jaki sprzęt p. poż. musi być wyposażona stacja paliw? Według przepisów stacja paliw powinna być wyposażona w minimum:

  • dwie gaśnice przewoźne po 25 kg każda,
  • dwie gaśnice proszkowe przenośne po 6 kg każda,
  • trzy koce gaśnicze.

Dodatkowe zabezpieczenia dotyczą obiektów, na których zainstalowano stanowisko tankowania LPG. Taka stacja musi zostać wyposażona dodatkowo w dwie gaśnice proszkowe po 6 kg każda oraz o jeden koc gaśniczy. Nie bez znaczenia jest również rodzaj sprzętu ppoż. używanego na stacjach paliw. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych pożarów, jakie mogą występować na stacjach – mówimy tutaj głównie o zagrożeniu pożarem paliwa. Dodatkowo, każda stacja paliw powinna być w pobliżu źródła wody do celów ppoż. Przy rozmieszczaniu sprzętu gaśniczego stosujemy podobne wytyczne, które są stosowane także w halach produkcyjnych czy też magazynach. Należy pamiętać, że gaśnice należy chronić przed warunkami atmosferycznymi, umieszczać je pod zadaszeniem lub w specjalnych pokrowcach. Miejsca pozostawienia gaśnic muszą być wyraźnie oznaczone, a pracownicy stacji powinni być przeszkoleni z obsługi oraz muszą posiadać wiedzę o miejscu znajdowania się gaśnic. Do sprzętu gaśniczego powinien być zapewniony swobodny dostęp oraz szerokie przejście, tak żeby w przypadku wystąpienia pożaru, obsługa mogła natychmiast zareagować.

Prowadząc lub planując otwarcie własnej stacji paliw, w pierwszej kolejności należy dokładnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Odpowiednio zbudowana stacja, która jest dodatkowo prawidłowo wyposażona w sprzęt ppoż. daje gwarancję bezpieczeństwa pracownikom i klientom Dzięki temu właściciel może spać spokojnie i liczyć zyski z biznesu.